Tweede aanvraag in uitdovende renovatiepremie

Deze informatie betreft de uitdovende renovatiepremie voor tweede aanvragen in uitvoering van het PDF icon Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015.

  • Als u voor 1 februari 2019 al met succes een eerste aanvraag indiende voor de renovatiepremie, moet u ook de tweede en laatste aanvraag indienen onder het uitdovende premiestelsel van kracht sinds 2015. Briefwisseling vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen over een eerder toegekende premie bevat als kenmerk een dossiernummer beginnend met “61/…”, “18-RENO-00…” of “19-RENO-00…”. In de ontvangstbevestiging van uw eerdere aanvraag staat ook vermeld wanneer u de eerste aanvraag heeft ingediend.
  • Een tweede aanvraag voor andere categorieën van werken is mogelijk minstens 1 en maximaal 2 jaar na de eerste aanvraag.
  • Een eerste aanvraag kon uiterlijk op 31 januari 2019 worden ingediend. Voor deze aanvragen op de valreep blijft een tweede aanvraag dus mogelijk tot en met 31 januari 2021.

Lees er meer over in PDF icon de toelichtingsbrochure over het uitdovend stelsel van de renovatiepremie.

Als u nog niet eerder een renovatiepremie hebt aangevraagd, of als een eerdere aanvraag renovatiepremie geweigerd is (dus niet geleid heeft tot de uitbetaling van een premie) kan u vanaf 1 februari 2019 de vernieuwde  renovatiepremie aanvragen, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018. Deze vernieuwde premie vervangt de bestaande renovatie- en verbeteringspremie.