Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing?

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing in uw dossier?

U kunt u binnen de twee maanden na ontvangst van de beslissingsbrief beroep aantekenen.

U doet dit met een aangetekende brief gericht aan de administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Als u het niet eens bent met de informatie die wij van uw sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) ontvingen (bijv. toewijzing, schrapping, weigering)?

 • Neem dan eerst contact op met de SHM zoals vermeld in de beslissingsbrief. Uw SHM kan dan nagaan of uw dossier onjuiste gegevens bevat. 
 • Bent u niet akkoord met de beslissing van uw SHM? Dan kunt u de toezichthouder van de SHM contacteren.
  • per e-mail: toezicht.wonen@vlaanderen.be
  • per brief: Wonen-Vlaanderen, Afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel

Als u niet tevreden bent met de manier waarop u in dit dossier werd behandeld of met onze dienstverlening, kunt u klacht indienen bij de klachtenbehandelaar van Wonen-Vlaanderen. Dat kan:

 • per e-mail (aanbevolen): klachten.wonen@vlaanderen.be, bij voorkeur met vermelding van “klacht huurpremie” in het onderwerp van uw e-mail
 • per brief: Wonen-Vlaanderen, t.a.v. de klachtenbehandelaar, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel

Wenst u bijkomende informatie over de beslissing?

Neem contact met ons op en houd uw dossiernummer (uw kenmerk) of rijksregisternummer bij de hand.

 • per e-mail: huurpremie.wonen@vlaanderen.be
 • per brief: Wonen-Vlaanderen, Huurpremie, Havenlaan 88 bus 40B, 1000 Brussel
 • telefonisch via het nummer 1700