Regelgeving

335 resultaten gevonden

Pagina's

Omzendbrief OMG/W 2020/04 opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Ministerieel besluit van 28 mei 2021 tot goedkeuring van de verordening van 23 februari 2021 van de gemeenteraad van Geraardsbergen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Geraardsbergen van 23 februari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 5, §1 wordt geschrapt;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot goedkeuring van de verordening van 15 december 2020 van de gemeenteraad van Erpe-Mere houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere van 15 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot goedkeuring van de verordening van 21 december 2020 van de gemeenteraad van Borsbeek houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Borsbeek van 21 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 1, 5° en 9° worden geschrapt;
 2. de term “eigenaar/verhuurder” zoals meermaals gebruikt in artikel 2 en 3, wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 3. de term “wooneenheid” zoals meermaals gebruikt in artikel 2, wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar “woning”;
 4. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 2, §1, tweede lid wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 5. artikel 2, §3 wordt geschrapt;
 6. artikel 3 wordt geschrapt;
 7. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot goedkeuring van de verordening van 26 januari 2021 van de gemeenteraad van Hove houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hove van 26 januari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de term “eigenaar/verhuurder” zoals gebruikt in artikel 1 wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 2. de term “wooneenheid” zoals gebruikt in artikel 1 wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar “woning”;
 3. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 4. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot goedkeuring van de verordening van 28 januari 2021 van de gemeenteraad van Ternat houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ternat van 28 januari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 4 wordt geschrapt;
 2. artikel 5 wordt geschrapt;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot vrijstelling van de burgemeester van Geetbets van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De burgemeester van de gemeente Geetbets wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring, vermeld in artikel 3.12, §3 en artikel 3.24 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot vrijstelling van de burgemeester van Tienen van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De burgemeester van de stad Tienen wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring, vermeld in artikel 3.12, §3 en artikel 3.24 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot vrijstelling van de burgemeester van Zoutleeuw van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt- onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De burgemeester van de stad Zoutleeuw wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring, vermeld in artikel 3.12, §3 en artikel 3.24 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel 2.  Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Besluit van de administrateur-generaal van 3 mei 2021 tot aanwijzing van de personeelsleden van de afdeling Tegemoetkomingen van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken toevertrouwd aan deze afdeling

Pagina's