Regelgeving

136 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 11 januari 2021 houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2020

Ministerieel besluit van 11 januari 2021 houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2020

Omzendbrief OMG/W 2020/04 opmaak van een lokaal toewijzingsreglement

Ministerieel besluit van 16 september 2021 tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid

Besluit van de administrateur-generaal van 3 mei 2021 tot aanwijzing van de personeelsleden van de afdeling Tegemoetkomingen van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken toevertrouwd aan deze afdeling

Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Wonen-Vlaanderen m.b.t. de aanwijzing als beboetingsambtenaar in de zin van boek 3, deel 9, titel 4, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en tot vaststelling van diens ambtsgebied

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 houdende maatregelen voor het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen 

Besluit van de administrateur-generaal van 5 oktober 2020 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake tegemoetkomingen

Besluit van de administrateur-generaal van 5 oktober 2020 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake tegemoetkomingen

Besluit van de administrateur-generaal van 5 oktober 2020 tot aanwijzing van de personeelsleden van de afdeling Woonbeleid van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken toevertrouwd aan deze afdeling

Besluit van de administrateur-generaal van 5 oktober 2020 tot aanwijzing van de personeelsleden van de afdeling Woonbeleid van Wonen-Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken toevertrouwd aan deze afdeling

Pagina's