Regelgeving

12 resultaten gevonden

Pagina's

Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten omtrent de huurprijsberekening voor een sociale huurwoning, verhuurd door een SHM, de VMSW, een lokaal bestuur, een sociaal verhuurkantoor of het Vlaams Woningfonds vindt u terug in:

  • artikel 6.23 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021
  • artikel 6.46 tot en met 6.55 van het Besluit Vlaamse Codex wonen van 2021 (SHM)
  • artikel 6.56 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (SVK)
  • artikel 7.51 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (lokale besturen en VWF)
  • artikel 7 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (SVK)
  • het ministerieel besluit van 7 juni 2019 houdende vaststelling en actualisering van de energiecorrectie 
  • het ministerieel besluit van 18 juni 2020 betreffende de actualiseringscoëfficiënt voor de kostprijs van woningen (lokale besturen)

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen Kaderbesluit of Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode)

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid

Vlaamse Codex Wonen van 2021 (concordantietabel)

Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020  citeeropschrift: "Vlaamse Codex Wonen van 2021" - concordantietabel

Ministerieel besluit van 27 augustus 2018 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Ministerieel besluit van 28 juni 2016 m.b.t. de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, verhuurd door een lokaal bestuur

Ministerieel besluit van 24 juni 2015 m.b.t. de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, verhuurd door een lokaal bestuur

De geactualiseerde kostprijs is nodig voor de huurprijsberekening van sociale huurwoningen van gemeenten en OCMW’s.  In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe huurprijsberekening voor deze actoren, wordt de huurprijsberekening van het besluit van 1994 verder gehanteerd. Daarnaast is de geactualiseerde kostprijs nodig om een eventuele nieuwe terbeschikkingstelling vast te stellen in het kader van het kooprecht zittende huurder. Als de renovatiekosten meer bedragen dan de helft van de geactualiseerde kostprijs is er een nieuwe terbeschikkingstelling die de termijn van 15 jaar opnieuw doet lopen, waarbinnen een zittende huurder de woning niet kan kopen

Pagina's