Regelgeving

309 resultaten gevonden

Pagina's

Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de huurprijs van een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten omtrent de huurprijsberekening voor een sociale huurwoning, verhuurd door een SHM, de VMSW, een lokaal bestuur, een sociaal verhuurkantoor of het Vlaams Woningfonds vindt u terug in:

 • artikel 6.23 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021
 • artikel 6.46 tot en met 6.55 van het Besluit Vlaamse Codex wonen van 2021 (SHM)
 • artikel 6.56 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (SVK)
 • artikel 7.51 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (lokale besturen en VWF)
 • artikel 7 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van Boek 6 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (SVK)
 • het ministerieel besluit van 18 juni 2020 betreffende de actualiseringscoëfficiënt voor de kostprijs van woningen (lokale besturen)

Waar vindt u de regelgeving betreffende de toewijzing van een sociale huurwoning?

Waar vindt u de regelgeving betreffende de standaardtoewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond om sociale huurwoningen binnen het standaardluik toe te wijzen aan een kandidaat-huurder vindt u terug in:

 • artikel 6.11, §1, tweede tot en met het vierde lid van de Vlaamse Codex Wonen;
 • artikel 6.16 tot en met artikel 6.25 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen;
 • artikel 8, §1 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van de regels van het inschrijvingsregister

Waar vindt u de regelgeving betreffende de gemeentelijke toewijzingsregels voor een sociale huurwoning?

De rechtsgrond en de modaliteiten om gemeentelijke toewijzingsregels te hanteren bij de toewijzing van sociale huurwoningen vindt u terug in:

 • artikel 6.11 tot en met 6.13 van de Vlaamse Codex Wonen;
 • artikel 6.27 tot en met 6.29 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen;
 • het ministerieel besluit van 10 september 2009 betreffende de verklaring in het kader van mantelzorg.

Omzendbrief 22/12/2020 opmaak toewijzingsreglement

Ministerieel besluit van 14 december 2020 tot goedkeuring van de verordening van 15 september 2020 van de gemeenteraad van Zoersel houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoersel van 15 september 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 2, §3 wordt geschrapt;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 10 december 2020 tot goedkeuring van de verordening van 21 september 2020 van de gemeenteraad van Schilde houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schilde van 21 september 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 10 december 2020 tot goedkeuring van de verordening van 21 september 2020 van de gemeenteraad van Wijnegem houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijnegem van 21 september 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 10 december 2020 tot goedkeuring van de verordening van 25 augustus 2020 van de gemeenteraad van Essen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Essen van 25 augustus 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 10 december 2020 tot goedkeuring van de verordening van 27 augustus 2020 van de gemeenteraad van Malle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Malle van 27 augustus 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 2 een andere formulering krijgt, zodat die grammaticaal correct is;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 10 december 2020 tot goedkeuring van de verordening van 28 september 2020 van de gemeenteraad van Kalmthout houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Kalmthout van 28 september 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit van 10 december 2020 tot goedkeuring van de verordening van 28 september 2020 van de gemeenteraad van Wuustwezel houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wuustwezel van 28 september 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Pagina's