Regelgeving

137 resultaten gevonden

Pagina's

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van de verordening van 25 februari 2021 van de gemeenteraad van Boom houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Boom van 25 februari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de term “eigenaar/verhuurder” zoals gebruikt in artikel 1 wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 2. de term “wooneenheid” zoals gebruikt in artikel 1 wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar “woning”;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2021.

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van de verordening van 26 november 2020 van de gemeenteraad van Wetteren houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wetteren van 26 november 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 2 wordt geschrapt;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2021.

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van de verordening van 29 maart 2021 van de gemeenteraad van Boechout houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Boechout van 29 maart 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de term “eigenaar/verhuurder” zoals gebruikt in artikel 1 wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 2. de term “wooneenheid” zoals gebruikt in artikel 1 wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar “woning”;
 3. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2021.

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van het gemeentelijk kamerreglement, goedgekeurd bij besluit van 15 december 2020 van de gemeenteraad van Vorselaar

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. het gemeentelijk kamerreglement, goedgekeurd bij besluit van 15 december 2020 van de gemeenteraad van Vorselaar, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2021.

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van het gemeentelijk kamerreglement, goedgekeurd bij besluit van 17 december 2020 van de gemeenteraad van Geel

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. het gemeentelijk kamerreglement, goedgekeurd bij besluit van 17 december 2020 van de gemeenteraad van Geel, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2021.

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 tot goedkeuring van het gemeentelijk reglement kamerwonen, goedgekeurd bij besluit van 8 december 2020 van de gemeenteraad van Herentals

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. het gemeentelijk reglement kamerwonen, goedgekeurd bij besluit van 8 december 2020 van de gemeenteraad van Herentals, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 1.1,§1, 1° en 2° worden geschrapt of dat artikel 1.1 zodanig wordt geformuleerd dat het ter goedkeuring voorgelegde reglement niet van toepassing is op artikel 1.1,§1, 1° en 2°;

 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2021.

Ministerieel besluit van 28 mei 2021 tot goedkeuring van de verordening van 23 februari 2021 van de gemeenteraad van Geraardsbergen houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Geraardsbergen van 23 februari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 5, §1 wordt geschrapt;
 2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2021.

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot goedkeuring van de verordening van 15 december 2020 van de gemeenteraad van Erpe-Mere houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere van 15 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2021.

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot goedkeuring van de verordening van 21 december 2020 van de gemeenteraad van Borsbeek houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Borsbeek van 21 december 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. artikel 1, 5° en 9° worden geschrapt;
 2. de term “eigenaar/verhuurder” zoals meermaals gebruikt in artikel 2 en 3, wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 3. de term “wooneenheid” zoals meermaals gebruikt in artikel 2, wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar “woning”;
 4. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 2, §1, tweede lid wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 5. artikel 2, §3 wordt geschrapt;
 6. artikel 3 wordt geschrapt;
 7. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2021.

Ministerieel besluit van 17 mei 2021 tot goedkeuring van de verordening van 26 januari 2021 van de gemeenteraad van Hove houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hove van 26 januari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de term “eigenaar/verhuurder” zoals gebruikt in artikel 1 wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 2. de term “wooneenheid” zoals gebruikt in artikel 1 wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar “woning”;
 3. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1 wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 4. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit  werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2021.

Pagina's