Regelgeving

26 resultaten gevonden

Pagina's

Concordantietabel bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen

besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 houdende de erkenning van bvba Prevenda als een organisatie vermeld in artikel 91, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode

Omzendbrief OMG/W 2020/2 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronamaatregelen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Ministerieel besluit van 7 juni 2019 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Ministerieel besluit van 7 juni 2019 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Ministerieel besluit van 27 augustus 2018 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Ministerieel besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Ministerieel besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

Ministerieel besluit van 24 juni 2015 m.b.t. de vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen, verhuurd door een lokaal bestuur

De geactualiseerde kostprijs is nodig voor de huurprijsberekening van sociale huurwoningen van gemeenten en OCMW’s.  In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe huurprijsberekening voor deze actoren, wordt de huurprijsberekening van het besluit van 1994 verder gehanteerd. Daarnaast is de geactualiseerde kostprijs nodig om een eventuele nieuwe terbeschikkingstelling vast te stellen in het kader van het kooprecht zittende huurder. Als de renovatiekosten meer bedragen dan de helft van de geactualiseerde kostprijs is er een nieuwe terbeschikkingstelling die de termijn van 15 jaar opnieuw doet lopen, waarbinnen een zittende huurder de woning niet kan kopen

Pagina's