Regelgeving

309 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking - deel 10 Strafrechtelijke handhaving

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking - deel 5 Waarschuwing

Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking - deel 4 Waarschuwing

Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking - deel 9 Strafrechtelijke handhaving

Ministerieel besluit van 25 januari 2021 tot goedkeuring van de verordening van 27 oktober 2020 van de gemeenteraad van Halle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Halle van 27 oktober 2020 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. artikel 1, 4°, vierde en vijfde opsommingsteken, artikel 3, §1, twee lid, artikel 3, §3 (zoals eerste keer vermeld in de ter goedkeuring voorgelegde verordening) en artikel 3, §3 (zoals tweede keer vermeld in de ter goedkeuring voorgelegde verordening) worden geschrapt;
  2. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2021.

Boek 2, Deel 2, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het leegstandsregister, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 2, Deel 2, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het leegstandsregister, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 5, Deel 9 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het BVR van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van SHM's)

Boek 5, Deel 9 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (voorheen het BVR van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van SHM's)

Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Boek 2, Deel 3, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 2, Deel 3, Titel 3 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het sociaal woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 5, Deel 9 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het bescheiden woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Boek 5, Deel 9 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (over het bescheiden woonaanbod, voorheen onderdeel van het Decreet Grond- en Pandenbeleid)

Pagina's