Als SHM een (bijzondere) algemene vergadering organiseren

Nodig het Vlaams Gewest op de juiste manier uit naar de jaarlijkse (bijzondere) algemene vergadering van uw SHM

Een sociale huisvestingsmaatschappij houdt elk jaar een algemene vergadering. Het Vlaams Gewest wordt als aandeelhouder op die vergadering uitgenodigd.

Stuur de uitnodiging voor de  algemene vergadering met de nodige bijlagen  ten laatste 15 kalenderdagen voor de vergadering naar vergaderingshm.wonen@vlaanderen.be  en backoffice@fb.vlaanderen.be

Het agentschap Wonen-Vlaanderen laat u dan weten wie de gemandateerde ambtenaar zal zijn.

 

Regelgeving

Rondzendbrief samenstelling raad van bestuur - uitvoering Beheersbesluit

Wonen-Vlaanderen werkte, in overleg met de VMSW en Inspectie RWO, een advies uit over de samenstelling van uw raad van bestuur:PDF icon rondzendbrief over de samenstelling van de raad van bestuur van SHM's in uitvoering van het Beheerbesluit

U leest in deze rondzendbrief over:

  • het aantal bestuurders
  • de gendersamenstelling
  • staat van activa en passiva bij statutenwijzigingen

Met vragen hierover kunt u terecht bij het team beroepen sociale woonactoren

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40A
1000 Brussel
Telefoonnummer: