Beroepen door sociale woonactoren over beheer en werking

Toezicht controleert de toepassing van de regelgeving rond sociale verhuur en verkoop. Wanneer sociale woonactoren het niet eens zijn met de beslissing van de toezichthouder, kunnen ze daartegen in beroep gaan.

Hier vindt u het overzicht van de beroepen met betrekking tot het beheer en de werking van de sociale woonactoren waarover een beslissing is genomen door de minister.

Aanwerving en verloning

Dienstwagens

Statuten

Erkenningen

Nog geen beroepen beschikbaar.

Presentiegelden

Vergoedingen, toelagen en varia m.b.t. andere leden dan directeur

Aankoop goede woningen en varia

Verkopen van onroerende goederen

Regelgeving

Rondzendbrief samenstelling raad van bestuur - uitvoering Beheersbesluit

Wonen-Vlaanderen werkte, in overleg met de VMSW en Inspectie RWO, een advies uit over de samenstelling van uw raad van bestuur:PDF icon rondzendbrief over de samenstelling van de raad van bestuur van SHM's in uitvoering van het Beheerbesluit

U leest in deze rondzendbrief over:

  • het aantal bestuurders
  • de gendersamenstelling
  • staat van activa en passiva bij statutenwijzigingen

Met vragen hierover kunt u terecht bij het team beroepen sociale woonactoren

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel