Beroepen door sociale woonactoren over sociale huur

Toezicht controleert de toepassing van de regelgeving rond sociale huur. Wanneer sociale woonactoren het niet eens zijn met de beslissing van de toezichthouder, kunnen ze daartegen in beroep gaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de beroepen met de beslissing genomen door de minister bevoegd voor wonen hoofdzakelijk gerangschikt volgens de belangrijkste processen binnen het sociaal huurstelsel.