Vastgelegde visitatiedata en planning

Op 21 februari 2017 heeft de minister een beslissing genomen over de planning van de 2de visitatieronde. Die tweede ronde start in oktober 2017 en loopt tot juni 2022. Sommige SHM’s zijn niet opgenomen in deze planning, bijvoorbeeld omdat ze ons hebben gemeld concrete fusieplannen te hebben. Wanneer daarbij de overnemende SHM al gekend is, is wel al een visitatie gepland van die maatschappij.

Deze planning is indicatief. De visitatiecommissie moet in overleg met de SHM het precieze visitatiemoment vastleggen. Dat gebeurt uiterlijk 3 maanden voor elke visitatie en wordt op deze pagina ook gepubliceerd. Schrijf u in voor de Visitatienieuwsbrief, dan brengen we u per e-mail ook expliciet op de hoogte van nieuwe visitatiedata.

De tabel hieronder geeft inzicht in de reeds uitgevoerde en geplande visitaties van de eerste en tweede visitatieronde. Noteer dat de minister een aantal visitaties die in 2021 en 2022 gepland waren heeft opgeschort n.a.v. de vorming van de woonmaatschappijen. Deze opschorting is bedoeld om de betrokken SHM's voldoende tijd en ruimte te geven om zich optimaal te organiseren op de opeenvolgende noodzakelijke herstructureringen die met de vorming van woonmaatschappijen gepaard gaat, en die in principe allemaal tegen 01/01/2023 moeten zijn afgerond. Deze opschorting is voorlopig en na de vastlegging van de werkingsgebieden voor woonmaatschappijen zal de minister de opportuniteit van deze opschortingen opnieuw beoordelen.

NummerNaam

Eerste visitatie

(uitgevoerd)

Tweede visitatie

(gepland)

Visitatie-gesprekken
1160Mij. voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Bergnovember 2012oktober 201726 en 27/10/2017
2600Elk zijn Huis Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvestingjuni 2013oktober 201719 en 20/10/2017
7015Maaslands Huisapril 2013oktober 201718 en 19/10/2017
4150WoninGent CVBA-sooktober 2013november 201729 en 30/11/2017
4220Tuinwijkjanuari 2013december 201712 en 13/12/2017
2350Woonpunt Zennevalleimaart 2013februari 20186 en 7/02/2018
1260Sociale Bouwmij. Schelledecember 2012maart 2018Zonder voorwerp door de fusie met Zwijndrecht op 05/06/2018
2250Diest-Uitbreidingapril 2014april 201819 en 20/04/2018
2290Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvestingmei 2014mei 201826 en 27/04/2018
1150Volkswoningen van Duffelnovember 2014juni 201828 en 29 juni 2018
9780Kleine Landeigendommaart 2014juni 20187 en 8 juni 2018
4190De Zonnige Woonstnovember 2012september 201824 en 26 september 2018
7070Ons Dakdecember 2012september 201826 en 27 september 2018
1010De Ideale Woningdecember 2012oktober 201826 en 27 september 2018
1200Lierse Mij. voor de Huisvestingnovember 2012oktober 201811 en 12 oktober 2018
7090Nieuw Sint-Truidendecember 2012oktober 20181 en 2 oktober 2018
1250Bouwmij. De Noorderkempenfebruari 2013november 201826 en 27 november 2018
3070Brugse Maatschappij voor Huisvestingnovember 2012november 201822 en 23 november 2018
9710Vooruitziendecember 2012november 20187 november 2018
1120Gezellige Woningendecember 2012december 2018geannuleerd door fusie met Eigen Woning en Klein-Brabant tot Woonveer Klein-Brabant
1065A.B.C.november 2012 december 201817 en 18 december 2018
3320De Oostendse Haardjanuari 2013januari 201916 en 17 januari 2019
3440Eigen Haard (Zwevegem)maart 2013maart 201914 en 15 maart 2019
7050Hasseltse Huisvestingsmaatschappijmaart 2013maart 201921 en 22 maart 2019
9540KLEMOmaart 2015maart 201929 maart 2019
7030Nieuw Dakapril 2013april 201925 en 26 april 2019
9920Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappijmei 2013mei 2019geannuleerd door fusie met Kortrijk tot Wonen Regio Kortrijk
3410Helpt Elkanderjuni 2013juni 201913 en 14 juni 2019
4360Wonen (Zelzate)juni 2015juni 201927 en 28 juni 2019
3140Mijn Huisfebrurari 2013september 201919 en 20 september 2019
3380Tieltse Bouwmaatschappijmaart 2016september 201912 en 13 september 2019
1110Goed Wonen.Rupelstreekseptember 2013september 201912 en 13 september 2019
1230Molse Bouwmij. voor de Huisvestingseptember 2013september 201919 en 20 september 2019
3280!Mpuls (fusie van Ons Dorp met Eigen Haard is Goud Waard)september 2013januari 202027 en 28 januari 2020
4070De Volkswoningen (fusie tussen Dendermondse Volkswoningen en Samenwerkende Maatschappij voor Huisvesting Gewest Aalst)januari 2013september 20191 en 2 oktober 2019
4280De Nieuwe Haardfebruari 2016december 201921 en 22 november 2019
1155Geelse Huisvestingoktober 2013oktober 20197 en 8 november 2019
1300Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvestingoktober 2013oktober 201923 en 24 oktober 2019
7110WOONZO cvbaoktober 2013oktober 201923 en 25 oktober 2019
1140Woonhaven Antwerpennovember 2013november 201921 en 22 november 2019
7055Cordiumnovember 2013november 201912 en 13 december 2019
9520KLE Klein Brabantnovember 2013november 2019Zonder voorwerp door fusie met Eigen Woning en Gezellige woningen tot Woonveer Klein-Brabant
3200Ons Onderdakfebruari 2014januari 202016 en 17 januari 2020
4270Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (mogelijk na fusie met De Nieuwe Haard Ronse)februari 2014februari 202019 en 21 februari 2020
9850Waasse Landmaatschappijfebruari 2014februari 202014 februari 2020
7064Kempisch Tehuismaart 2014maart 202019 en 20 mei 2020 
1290De Arkmaart 2015april 202016 en 18 september 2020 
3240Eigen Gift -Eigen Hulpjuni 2014mei 202025 en 26 juni 2020 
4320Woonankerwaas (fusie uit 2018 tussen Woonanker en Gew. Mij. voor Volkswoningen van St.- Gillis-Waas)mei 2014mei 20208 en 9 oktober 2020 
3250Eigen Haard is Goud Waardjuni 2014juni 2020Zonder voorwerp door fusie met Ons Dorp tot !Mpuls
3421De Leiejuni 2014juni 202018 en 19 juni 2020
2455CNUZ (fusie uit 2017 van Samenw. Mij. voor Goedkope Woningen, Huisvesting TIenen en Sociale Huisvesting regio Landen)maart 2016september 202010 en 11 september 2020
4160Volkshaard (samen met Het Volk)september 2014september 202024 en 25 september 2020
9830Het Volk (samen met Volkshaard)september 2014september 202024 en 25 september 2020
4140De Gentse Haardoktober 2014oktober 2020 (uitgesteld door Corona)25 en 26 februari 2021 
2630Inter-Vilvoordse Mij. voor Huisvestingnovember 2014november 2020 (uitgesteld door Corona)6 en 7 juli 2021
4340Eigen Dakoktober 2014november 2020 (uitgesteld door Corona)21 en 22 januari 2021
7000Kantonnale Bouwmij. van Beringen voor Huisvestingnovember 2014november 2020 (uitgesteld door Corona)18 en 19 februari 2021
9560Kleine Landeigendom Zuiderkempendecember 2014juni 202118 juni 2021
2420Dijledalfebruari 2015september 202130 september en 1 oktober 2021
4040Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestingjanuari 2015januari 20214 en 5 februari 2021
3150t 'Heist Bestfebruari 2015februari 202111 en 12 maarf 2021
4015Dewaco-Werkerswelzijnfebruari 2015februari 202111 en 12 maarf 2021
1256Woonveer Klein-Brabant (fusie Eigen Woning, Gezellige Woningen en KLE Klein-Brabant) maart 202127 en 28 mei 2021
3060Het Lindenhofseptember 2014maart 20213 en 4 maart 2021
4200SHM Denderstreekmaart 2015maart 202131 maart en 2 april 2021
3120Woonweloktober 2014april 202131 maart en 2 april 2021
1210Woonpunt Mechelenapril 2014april 202129 en 30 april 2021
2351Volkswoningbouwapril 2015april 20215 en 6 mei 2021
4090Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningenjuni 2015april 20216 en 7 mei 2021
1295Zonnige Kempenseptember 2015mei 202130 september en 1 oktober 2021
2360Sociaal Wonen arro Leuvenmei 2015november 202129 en 30 november 2021
2228Providentiajuni 2015december 202116 en 17 december 2021
4230Habitare+ (fusie uit 2018tussen Merelbeekse Sociale Woningen en Deinse Bouwmaatschappij)juni 2015juni 202117 en 18 juni 2021
1170De Woonbrug (fusie uit 2018  van Eigen Haard Herentals met De Heibloem Olen)september 2015september 2021OPGESCHORT
3230Wonen Regio Kortrijk (fusie van Goedkope Woning met Zuid-West Vlaamse Huisvestingsmaatschappij)september 2015september 2021OPGESCHORT
3330De Mandelseptember 2015september 202111 en 12 oktober 2021
9760Landwaartsseptember 2015september 20211 september 2021
3100Vivendooktober 2015oktober 2021geannuleerd n.a.v. van fusie met Brugse Mij voor Huisvesting
4260Hulp in Woningnoodoktober 2015oktober 2021OPGESCHORT
4290Volkswelzijnoktober 2015oktober 2021OPGESCHORT
4240Ninove-Welzijnnovember 2015november 2021OPGESCHORT
9530Sociale Bouw- en Kredietmij. Arro Antwerpennovember 2015november 2021OPGESCHORT
9820Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermondedecember 2015december 2021OPGESCHORT
1320Woonpunt Schelde & Rupel (fusie uit 2018 van Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij en Bouwmaatschappij van Schelle)maart 2016februari 2022OPGESCHORT
3431De Vlashaardmaart 2016februari 2022OPGESCHORT
3315De Gelukkige Haardapril 2016maart 2022OPGESCHORT
3390Woonmaatschappij IJzer & Zeejuni 2016maart 2022OPGESCHORT
4350Gew. Mij. voor Woningbouwapril 2016maart 2022OPGESCHORT
3210IZI Wonen (fusiemaatschappij van De Mandelbeek en Izegemse bouwmaatschappij)mei 2016april 2022OPGESCHORT
4310Sint-Niklase Mij. voor de Huisvestingmei 2016april 2022OPGESCHORT
1310De Voorkempen H.E.juni 2016mei 2022OPGESCHORT
3220Izegemse Bouwmaatschappijjuni 2016juni 2022Zonder voorwerp door fusie met De Mandelbeek tot IZI