(Ver)bouwen & kopen

Als u een woning renoveert of verbouwt, ga dan eerst na of u

  • een vergunning nodig hebt voor de werken die u wilt uitvoeren. Daarover leest u alles op de webpagina van het Omgevingsloket Vlaanderen.
  • een bepaalde premie of tegemoetkoming kunt krijgen voor de werken die u wilt uitvoeren.

Wonen-Vlaanderen biedt steunmaatregelen aan voor:

Daarnaast biedt Wonen-Vlaanderen ook een belastingaftrek voor renovatieovereenkomsten wanneer u geld uitleent voor renovatiewerken.

Een overzicht van alle beschikbare (Vlaamse, provinciale en gemeentelijke) premies voor uw woning vindt u op www.premiezoeker.be

Kopen:

Voor u een woning koopt is het noodzakelijk om te weten of de woning vergund is. Daarover leest u alles op de webpagina van het Omgevingsloket Vlaanderen

Voor de aankoop van een woning of bouwgrond voorziet de Vlaamse overheid ook verschillende steunmaatregelen:

Een sociale woning kopen

Een sociale kavel kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij

Op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) leest u wie een sociale kavel kan aankopen via een sociale huisvestingsmaatschappij

Een sociale lening om een woning te kopen of te renoveren

Een gratis verzekering die uw hypotheek helpt aflossen wanneer u uw inkomen verliest

Wanneer u een hypotheeklening sluit, kijkt u best even na of u in aanmerking komt voor de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen. Die betaalt tijdelijk een deel van uw lening af als u uw inkomen verliest.

De woonbonus

Bij de dienst Beleidsondersteuning en Regelgeving van het Departement Financiën en Begroting kunt u terecht met vragen over de woonbonus (zie contactinformatie onderaan de pagina).

 

Contact

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Limburg
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: 

Met vragen over de woonbonus kunt u hier terecht

Adres: 
Departement Financiën en Begroting , Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties
Koning Albert II-laan 19 bus 6
1210 Brussel
Telefoonnummer: