Leertraject coöperatieve woonprojecten

Het departement Omgeving en het agentschap Wonen-Vlaanderen starten in 2022 een leertraject op over het potentieel van coöperatieve woonprojecten in Vlaanderen. Het leertraject steunt op het principe ‘learning by doing’ en krijgt vorm via een oproep naar vijf pilootprojecten in functie van de realisatie van vijf coöperatieve woonprojecten. De oproep zal in twee stappen verlopen. In een eerste fase wordt een oproep naar steden en gemeenten gelanceerd in functie van de selectie van vijf geschikte sites. In een tweede fase lanceren de betrokken steden en gemeenten een oproep naar initiatiefnemers, die op deze geselecteerde locaties een coöperatief woonproject willen opstarten. Ter ondersteuning van het leertraject werd een extern coördinatieteam aangesteld.

Meer informatie over het leertraject coöperatieve woonprojecten vindt u op de website van het departement Omgeving

Meer informatie over coöperatief wonen vindt u op  https://wonenvlaanderen.be/verbouwen/wat-zijn-nieuwe-woonvormen