Rapport Tuinwijk (2018)

Rapport: 
PDF icon Download rapport (3.17 MB)
Gemeente: 
Lokeren
SHM: 
Tuinwijk
Publicatiedatum: 
dinsdag, september 11, 2018
Visitatiedata: 
dinsdag, december 12, 2017
Activiteit: 
Huuractiviteiten
Visitatieronde: 
2e visitatieronde
Operationele doelstellingen: 
De SHM realiseert nieuwe sociale huurwoningen
De SHM verwerft gronden en panden om sociale woonprojecten te realiseren
De SHM stemt haar aanbod af op de noden van verschillende groepen
De SHM staat in voor het onderhoud en herstel, de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het woningpatrimonium waar nodig
De SHM verhuurt prijsbewust
De SHM biedt huisvestingsondersteuning aan bewoners
De SHM zet zich in voor een zo goed mogelijke woonzekerheid
De SHM voorkomt leefbaarheidsproblemen en pakt ze aan
De SHM is financieel leefbaar
De SHM beheerst haar kosten goed
De SHM voorkomt en bestrijdt huurdersachterstal, sociale fraude en domiciliefraude
De SHM heeft en gebruikt een goed financieel plan
De SHM informeert burgers snel en duidelijk
De SHM informeert beleidsinstanties en andere organisaties snel en duidelijk