Dubbele beglazing in elke woning

Sedert 1 januari 2020 is de zogenaamde dubbelglasnorm in werking getreden. Deze norm maakt dubbele beglazing verplicht voor alle woningen in Vlaanderen, zowel zelfstandige woningen als kamers.

Er worden geen uitzonderingen op de norm voorzien. Vanaf 1 januari 2021 zal er wel rekening worden gehouden met de energiescore van de woning, vermeld op het EPC (klik op 'meer' om te lezen hoe dit precies zal gebeuren).

Het ontbreken van dubbele beglazing zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschiktverklaring van de woning.

Let op:

Deze norm is minimaal. Eigenaars die de komende jaren meteen (veel) beter doen en enkel glas vervangen door hoogrendementsglas kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een energiepremie krijgen. U leest er meer over op www.energiesparen.be. 

Wat is de minimumnorm voor beglazing?

Elke woning in Vlaanderen moet minimum dubbele beglazing hebben. Dubbele beglazing bestaat minimaal uit twee glasplaten die op een bepaalde afstand van elkaar luchtdicht met elkaar zijn verbonden, zodat een isolerende ruimte tussen de glasplaten of spouw ontstaat. Het gaat hier om een minimumnorm, maar wie slim is kiest onmiddellijk voor hoogrendementsglas. Dat isoleert nog twee tot drie keer beter dan dubbele beglazing.

Vanaf 1 januari 2021 wordt voor de beoordeling van de vereiste van dubbele beglazing rekening gehouden met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het EPC. Het ontbreken van dubbele beglazing wordt niet als een gebrek aanzien als de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde. Deze grenswaarden zijn:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

De dubbelglasnorm geldt voor alle woningen in Vlaanderen, dus zowel voor zelstandige woningen (appartementen, eengezingswoningen,...) als voor kamerwoningen.

 

Wat als uw woning geen dubbele beglazing heeft?

De woningcontroleur zal de afwezigheid van dubbele beglazing aanduiden als een gebrek op het technisch verslag bij het conformiteitsonderzoek. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen een niet algemeen gebrek (= 1 raam met enkele beglazing) en een algemeen gebrek (= meerdere ramen met enkele beglazing). Een inbreuk op de dubbelglasnorm blijft tot 31 december 2022 een klein gebrek (categorie I). Maar vanaf 1 januari 2023 verstrengt de dubbelglasnorm. Het ontbreken van dubbele beglazing geldt vanaf dan als een gebrek van categorie II en geeft aanleiding tot ongeschiktverklaring als de woning meer dan één raam zonder dubbele beglazing heeft.

De woningcontroleur houdt vanaf 1 januari 2021 weliswaar rekening met de EPC-score van de woning. Als die laag genoeg is, wordt het ontbreken van dubbele beglazing niet als gebrek aangekruist.

Regelgeving

Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Meer regelgeving

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen