En wat bij overbewoning?

Als een woning door een te groot aantal personen wordt bewoond, waardoor er veiligheids- en gezondheidsrisico's of onmenswaardige levensomstandigheden ontstaan, dan kan deze overbewoond worden verklaard.

De procedure om een woning overbewoond te verklaren is in grote mate gelijk aan de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring. We duiden hieronder (zie 'meer') daarom vooral kort de  de verschilpunten met de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid aan en geven enkele aandachtspunten. Voor de verschillende stappen in deze procedure verwijzen we naar de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

 

 

Wie kan vragen om een woning overbewoond te laten verklaren?

Het initiatief voor het opstarten van de procedure tot overbewoonverklaring kan van verschillende instanties komen, zoals de burgemeester zelf, het OCMW, Wonen-Vlaanderen, politiediensten,... Maar in de praktijk ligt  de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid meestal aan de basis van een procedure overbewoning. Vaak wordt de overbewoning vastgesteld tijdens een conformiteitsonderzoek naar aanleiding van een melding over de gebrekkige woningkwaliteit.

 

Beperkt onderzoek gegrondheid

De gemeente zal eerst onderzoeken of het verzoek tot overbewoondverklaring  wel gegrond is. Dat kan bijvoorbeeld door na te kijken wie er ingeschreven is in de woning (bevolkingsregister), een verkennend onderzoek ter plaatse of door navraag bij de politie of andere lokale partners. Als het verzoek gegrond is zal ze een advies over de woningbezetting vragen aan Wonen-Vlaanderen.

De woningcontroleur zal bij het conformiteitsonderzoek de bezettingsnorm van de woning in het technisch verslag vergelijken met het feitelijke aantal bewoners. Als de overschrijding van de bezettingsnorm een veiligheids- of gezondheidsrisico veroorzaakt of mensonwaardige levensomstandigheden met zich meebrengt, zal de woningcontroleur een omstandig verslag hiervan opmaken.

 

 

Regelgeving

Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Meer regelgeving

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen