Welke zijn de woningkwaliteitsnormen?

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. We noemen dit de woningkwaliteitsnormen. Deze kwaliteits- en veiligheidsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen.

Klik op 'meer' om te ontdekken welke de belangrijkste kwaliteitseisen zijn en hoe een woning hierop wordt gecontroleerd.

Waaraan moet een woning voldoen?

structurele stabiliteit van het gebouw

 • stabiliteit van dak, muren en vloeren

Veiligheid

 • voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de woning en voor het veilige gebruik van elektrische apparaten
 • veilige gas- en verwarmingsinstallaties, zonder CO-gevaar
 • veilige trappen
 • voldoende rookmelders
 • veilige toegang tot de woning

Gezondheid

 • geen vochtproblemen
 • mogelijkheid tot voldoende en veilige verluchting en natuurlijke verlichting
 • de toevoer van drinkbaar water

Een minimum aan comfort

 • minimale sanitaire voorzieningen: goedwerkend toilet, badkamer met bad of douche, stromend water, aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder
 • kookgelegenheid (keuken) en drinkbaar water
 • verplicht verwarmingstoestel in een leefruimte (enkel de aansluiting voorzien volstaat niet)
 • correcte afwerking van vloeren, wanden en plafonds
 • goede staat van ramen en deuren
 • vlotte toegang en respect voor de persoonlijke levenssfeer

Minimale isolatie

 • dakisolatie en dubbele beglazing

De woning moet ook ruim genoeg zijn, zowel qua oppervlakte als qua plafondhoogte.

Een woning die niet aan deze minimale kwaliteitseisen voldoet, mag u niet verhuren!

Wat is het conformiteitsonderzoek en technisch verslag?

Om te weten of uw woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit, is een onderzoek van uw woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van uw woning en ook de kwaliteit van het gebouw waarin uw woning zich bevindt (vb. bij een appartement, studio of kamer). Dit onderzoek noemen we het conformiteitsonderzoek. De woningcontroleur controleert de woning op de bovenvermelde kwaliteitseisen en doet dit aan de hand van het technisch verslag.

Het technisch verslag is dus een controlelijst die woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen gebruiken bij het onderzoeken van uw woning. Het bevat de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen.

Er is een apart technisch verslag voor PDF icon zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen, studio’s), voor PDF icon (studenten)kamers en voor PDF icon huisvesting van seizoenarbeiders.

De drie modellen zijn op elkaar afgestemd, maar voor kamers beoordeelt de woningcontroleur naast het gebouw en de kamers ook de gemeenschappelijke functies (toiletten, badkamers en keuken).

Het technisch verslag bevat 3 categorieën van gebreken:

 • categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. Een woning met enkele kleine gebreken is niet ongeschikt en niet onbewoonbaar.
 • categorie II: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Een woning met een gebrek van categorie II is ongeschikt.
 • categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Een woning met een gebrek van categorie III is ongeschikt en onbewoonbaar.
 • 7 gebreken van categorie I gelden als een gebrek van categorie II.

Wie voert conformiteitsonderzoeken uit?

De gemeente doet in volgende gevallen een conformiteitsonderzoek:

 • als een verhuurder een conformiteitsattest vraagt;
 • als een bewoner signaleert dat zijn woning niet in orde is;
 • op eigen initiatief.

Daarnaast voeren ook woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen conformiteitsonderzoeken uit:

 • om de gemeente een advies te geven in de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid;
 • bij een vraag voor een huursubsidie;
 • bij een inhuurname door een sociaal verhuurkantoor;
 • bij een beroep in de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid;
 • als de verhuurder een tweede opinie vraagt voor de aflevering van een conformiteitsattest.

Regelgeving

Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking

Meer regelgeving

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen