Cijfers

Deze rubriek toont u enkele belangrijke kerncijfers over het wonen in Vlaanderen. U vindt er naast algemene basisgegevens over de bevolking en de Vlaamse woningmarkt ook specifieke informatie over de woningmarkt, met bijzondere aandacht voor sociale huisvesting en de private huurmarkt. U kunt hier ook een aantal kerncijfers in Europees perspectief bekijken.