Steunpunt Wonen 2012-2015

Het Steunpunt Wonen stond van 2012 tot en met 2015 in voor het voeren van beleidsrelevant onderzoek voor het beleidsveld Wonen.
Hier vindt u meer informatie over het programma en de onderzoeksresultaten van het Steunpunt.

In de zomer van 2011 lanceerde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Ingrid Lieten, een oproep tot het indienen van voorstellen inzake de Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek van de derde generatie (2012-2015). Hierbij werd vastgehouden aan de basisprincipes van de steunpunten van de vorige twee generaties (2001-2006 en 2007-2011). Een van de thema’s voor de nieuwe steunpunten was Wonen. Het Steunpunt Wonen was een samenwerkingsverband van de KU Leuven, de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, de Provinciale Hogeschool Limburg, de Universiteit Antwerpen en het Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft (Nederland).
 
logo Steunpunt Wonen
 
Het steunpunt stond gedurende de erkenningstermijn in voor het voeren van zowel langlopend basisonderzoek als korte termijn beleidsgericht onderzoek met betrekking tot het woonbeleid.

I. BASISONDERZOEK

Het basisonderzoek van het Steunpunt Wonen was onderverdeeld in 10 werkpakketten:

• Werkpakket 1: Woonsurvey
• Werkpakket 2: Meting van de leegstand, niet-officiële bewoning en grijs wooncircuit
• Werkpakket 3: De onderkant van de woningmarkt
• Werkpakket 4: Private verhuurders
• Werkpakket 5: Analyse van de EPC-databank
• Werkpakket 6: Ontwikkeling van indicatoren
• Werkpakket 7: Bereik en effecten van het woonbeleid
• Werkpakket 8: Analyse van de in- en uitstroom van de sociale huisvesting
• Werkpakket 9: Prijsvorming op de woningmarkt
• Werkpakket 10: Territoriale selectiviteit in het woonbeleid
 

II. AD HOC ONDERZOEK

Naast het uitvoeren van basisonderzoek stond het Steunpunt Wonen ook in voor het uitvoeren van meer specifieke studies. Het ging hierbij zowel om onderzoek dat bepaalde onderwerpen uit het basisonderzoek verder uitdiept als om actuele beleidsthema's. Deze studies hebben een hoge beleidsrelevantie en worden doorgaans uitgevoerd binnen een beperkte termijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de uitgevoerde ad hoc studies:

 • Toepassingen op basis van de resultaten van het onderzoek 'Huurprijzen en richthuurprijzen'
 • Regionalisering van de federale huurwetgeving
 • Behoefteraming sociale koop en sociale kavels
 • Tevredenheidsmeting voor de sociale huisvesting
 • Huiskorting
 • Opvolging veldwerk Woonsurvey / Grote Woononderzoek
 • Evaluatie instrumenten Grond- en pandenbeleid
 • Evaluatie van de woninghuurwetgeving
 • Lokaal woonbeleid
 • Update 'Huurschatter'
 • Gemeenschappelijk wonen
 • Vergelijking Woonsurvey / Grote Woononderzoek met SEE 2001
 • Het woninghuurrecht in de rechtspraktijk
 • Een nieuwe rol voor de private huur
 • Sociale leningen: hoe de effectiviteit en rechtvaardigheid verhogen?
 • Naar een geïntegreerd woningkwaliteits- en energieprestatie-onderzoek


Publicaties downloaden?

Op de website van het Steunpunt Wonen vindt u een chronologisch overzicht van de opgeleverde onderzoeksrapporten van het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid 2004-2006, het Steunpunt Ruimte en Wonen 2007-2011, het Steunpunt Wonen 2012-2015 en het Steunpunt Wonen 2016-2020.


Studiedagen

Het steunpunt organiseerde op geregelde tijdstippen studiedagen om afgeronde onderzoeken toe te lichten. Hieronder een overzicht van de studiedagen die hebben plaatsgevonden:

 • Boekvoorstelling 'De economie van de woningmarkt' (17/05/2016)
 • Het lokaal woonbeleid op de kaart ! (03/12/2015)
 • De woninghuurwetgeving geëvalueerd: wat nu? (26/10/2015)
 • De energiekwaliteit van het Vlaamse woningpark. Kennisopbouw aan de hand van de beschikbare data (28/09/2015)
 • Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? (03/03/2015)
 • De moeiijke oversteek. Wonen na verblijf in gevangenis, bijzondere jeugdzorg of psychiatrie (24/11/2014)
 • Naar een Vlaams privaat huurrecht na de zesde staatshervorming? (18/03/2014)
 • De geest van suburbia: over de veerkracht van woonpraktijken in Vlaanderen (10/09/2013)
 • De private huurmarkt: een van de pijlers voor goed en betaalbaar wonen (15/05/2012)

Meer informatie over deze studiedagen vindt u op de website van het Steunpunt Wonen in de rubriek 'Studiedagen'.

Contact

Adres: 
Team Strategie en Onderzoek
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel