De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen helpt uw hypothecaire lening af te betalen wanneer u ziek wordt of uw job verliest

De Verzekering Gewaarborgd Wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid u uw lening af te betalen als u een tijd niet kunt werken.

Uitbreiding verzekering gewaarborgd wonen van 15/06/2021:

Vanaf 15/06/2021 mag de woning waarvoor u de verzekering gewaarborgd wonen aanvraagt een hogere maximale verkoopwaarde hebben als de woning is gelegen in één van de gemeenten opgenomen op deze lijst. Deze verhoogde maximale verkoopwaarde is thans voorbehouden voor woningen gelegen in vlabinvestgebied en wordt uitgebreid naar de gemeenten met een hogere gemiddelde verkoopwaarde opgenomen op de lijst.

Wat betekent dit voor u? Ligt uw woning in een gemeente opgenomen in de PDF icon lijst gemeente verhoogde verkoopwaarde dan mag de verkoopwaarde van uw woning maximaal 387.310,00 euro (vanaf 01/01/2022bedragen in plaats van 336.790,00 euro (vanaf 01/01/2022). 

Regelgeving

Verzekering Gewaarborgd Wonen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Moet ik wachten om mijn aanvraag verzekering gewaarborgd wonen in te dienen totdat het aanvraagformulier volledig ingevuld is?

Nee! Het is belangrijker dat uw aanvraag op tijd op onze dienst toekomt (u hebt één jaar vanaf de datum van de eerste geldopname in de lening, dit is meestal de aktedatum) dan dat uw aanvraag volledig is. Van zodra we document 1 en document 2 uit het aanvraagformulier ingevuld per post op onze dienst ontvangen, kunnen we een aanvraag opstarten. U krijgt nadien twee maanden tijd om alle ontbrekende info (attest van de werkgever, attest van de kredietinstelling...) na te sturen.

Mijn partner voldoet niet aan de voorwaarden voor verzekering gewaarborgd wonen maar ik wel. Kan ik alleen een verzekeringsaanvraag indienen?

Alle leners moeten voldoen aan de voorwaarde dat ze geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik mogen hebben. Alleen de aanvragers moeten voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarden en arbeidgeschiktheidsvoorwaarden. Als uw partner niet voldoet aan bv de tewerkstellingsvoorwaarden doordat hij bijvoorbeeld werkloos is op het moment van de aanvraag, kan u de aanvraag toch indienen, voor zover u wel voldoet aan alle voorwaarden. U ondertekent de aanvraag dan als lener en als aanvrager, uw partner ondertekent de aanvraag enkel als lener.

 

Ik ben toegelaten tot de verzekering. Wat gebeurt er met mijn verzekering als ik nadien mijn lening laat herfinancieren?

Eens u verzekerd bent en u besluit nadien om uw lening te laten herfinancieren, bij dezelfde bank of bij een andere, dan heeft dat geen effect op uw verzekering. De verzekering blijft gewoon verder lopen. U hoeft ons niet op de hoogte te brengen van de herfinanciering en u hoeft geen nieuw document door uw kredietverstrekker te laten invullen.

Op het ogenblik dat u werkloos of arbeidsongeschikt zou worden of onvrijwillig bent moeten stoppen met uw activiteiten als zelfstandige en u doet beroep op de verzekering, dan moet u de verzekeraar wél op de hoogte brengen van de nieuwe aflossing in de lening. Ook wanneer u van bank veranderde moet de verzekeraar dit weten. Opgelet: als de maandelijkse aflossing na de herfinanciering hoger is dan de oorspronkelijke aflossing, dan wordt het bedrag dat u nu maandelijks méér betaalt niet meegenomen in de berekening om de tegemoetkoming in de lening te bepalen.

Ik heb mijn lening laten herfinancieren maar ik ben niet verzekerd. Kan ik voor deze herfinanciering een verzekering aanvragen?

Nee. Een geherfinancierde lening komt niet in aanmerking voor verzekering gewaarborgd wonen. U kan voor deze lening dus geen verzekering aanvragen.

Mijn relatie is beëindigd en ik ga een nieuwe lening aan om mijn ex-partner uit te kopen. Kan ik hiervoor een verzekering aanvragen?

Ja dat kan. Als u voordien al verzekerd was voor deze woning, dan hoeft u geen nieuwe verzekering aan te vragen voor de nieuwe inkooplening. Uw bestaande verzekering blijft voor u (niet voor de ex-partner) verder lopen. Op het ogenblik dat u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden of uw activiteiten als zelfstandige moet stopzetten en van de verzekering wil gebruik maken, moet u wel de verzekeraar Ethias op de hoogte brengen van de verandering in de verzekerde lening. U vindt alle contactgegevens van Ethias in de polis die u van hen gekregen heeft nadat u tot de verzekering werd toegelaten.

Als u nog geen verzekering gewaarborgd wonen heeft voor uw woning, kan u de verzekering aanvragen voor uw nieuwe lening om de woning in te kopen. Zowel het hypothecair krediet afgesloten voor de eventuele oplegsom, als het hypothecair krediet voor de overname van het oude krediet, komen in aanmerking voor de verzekering.

Ik verkoop mijn verzekerde woning. Wat gebeurt er nu met mijn verzekering gewaarborgd wonen?

Wat er gebeurt met de verzekering gewaarborgd wonen hangt af van wat er met de lening van de verzekerde woning gebeurt. Als u de hypothecaire lening na de verkoop volledig terugbetaalt aan de kredietverstrekker, dan stopt de lening en dan stopt ook de verzekering. Als er geen verzekerde lening meer is, is er ook geen verzekering meer. Als u een nieuwe woning wil kopen met een volledig nieuwe hypothecaire lening, dan moet u voor deze nieuwe woning opnieuw een verzekeringsaanvraag indienen. U moet ook terug aan de voorwaarden voldoen om te kunnen worden verzekerd.

Als u de hypothecaire lening na de verkoop overdraagt op een nieuwe woning (we spreken hier dan van 'pandwissel'), dan blijft de verzekerde lening bestaan en dan blijft ook de verzekering bestaan. U moet dus geen nieuwe verzekeringsaanvraag indienen voor de nieuwe woning. U moet wel de verzekeraar op de hoogte brengen van de pandwissel. U kan contactgegevens van de verzekeraar vinden in de polis die u hebt gekregen nadat u werd toegelaten tot de verzekering.

Komen alle leningen in aanmerking voor de verzekering?

Neen, niet alle leningen komen in aanmerking voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Volgende leningen komen niet in aanmerking:

  • leningen waarvan de eerste of enige kapitaalsopname meer dan een jaar voor de aanvraag heeft plaatsgevonden;
  • herfinanciering: het gedeelte van leningen dat afgesloten werd ter vervanging van een andere hypothecaire lening;
  • leningen waarvan het geleende bedrag voor het bouwen, het kopen of het kopen met renovatie minder dan 50.000 € bedraagt;
  • leningen waarvan het geleende bedrag voor het renoveren van een woning minder dan 25.000 € bedraagt;
  • leningen die enkel en alleen bestemd zijn voor de financiering van de aankoop van een bouwgrond; als de aanvraag bedoeld is voor een lening voor de grond in combinatie met een lening voor de bouwwerken binnen één kredietopening kunnen ze wel in aanmerking komen, op voorwaarde dat de eerste opname in het totale krediet (grond + bouwwerken) op de aanvraag niet langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden (is de eerste opname in het totale krediet toch langer dan een jaar voor de aanvraag gebeurd, dan komt ook de lening voor de bouwwerken niet in aanmerking);
  • overbruggingskredieten: kredieten die bedoeld zijn om een beperkte periode in de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van een vorige woning;
  • het gedeelte van een lening dat wordt gesloten op naam van een rechtspersoon, of dat bestemd is voor een gebouw of een deel van een gebouw dat gebruikt wordt voor handels- of beroepsdoeleinden.
Meer vragen

Contact

Adres: 
cel Verzekering Gewaarborgd Wonen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel